Guide til indlæg i gotan.dk's kalender

Der er ingen censur på gotan.dk, men denne guide skal overholdes for også i fremtiden at holde informationsniveauet højt. Mangel på censur betyder ikke, at der ikke bliver nogen indblanding hvis retningslinjerne i denne guide overskrides eller informationerne er direkte misvisende.

Ændringsforslag eller tilføjelser til denne guide, så guiden og indholdet på hjemmesiden bliver endnu bedre modtages gerne!

Meningsfuld overskrift

Brug en meningsfuld overskrift... Hvis overskrifterne til alle workshops er "Workshop", er det ikke til at skelne workshops'ne fra hinanden. Hvis derimod én workshop hedder "Pablo og Dana i Kbh.", en anden "Lucia Macer i Århus" eller "Workshop med Lucia Macer", så er det nemt at skelne. Husk også at ikonet allerede viser at det er en workshop + den står listet særskilt i workshops sektionen, så ordet workshop kan, men behøver ikke at indgå i teksten.

Aflysninger

Indsæt kun aktiviteter som bliver afholdt. Hvis en aktivitet aflyses, skal den slettes fra kalenderen, men der skal ikke stå i kalenderen at aktivitet er aflyst, for det giver støj i kommunikationen og får andre aktiviteter, som rent faktisk bliver afholdt til at fremstå mindre tydeligt - brug forummet til at understrege eller forklare hvorfor aktiviteten er aflyst!

Superlativer

Du må gerne selvrose din aktivitet, men gør det med måde. Oplysninger på gotan.dk skal følge "god markedsføringsskik" og være i overensstemmelse med virkeligheden. F.eks. falder en sætning som "Uden tvivl verdens absolut bedste tangoorkester" uden for grænserne, hvorimod "Et af verdens bedste tangoorkestre" kan være OK, da det måske er i overensstemmelse med virkeligheden.

Special events

En special event er i gotan.dk sammenhæng en aktivitet, som har et usædvanligt særpræg OG afholdes på kun én dato. Det kan være svært at definere grænserne for hvornår der er tale om en special event, men jeg prøver, så udover én dato, skal minimum et af følgende punkter være opfyldt:

  1. Stedet hvor aktiviteten bliver afholdt skal være specielt.
  2. Omstændighederne skal være specielle.
  3. Der skal være live-musik, optræden eller lignende

Workshops er typisk ikke special events, men den milonga som bliver afholdt i forbindelse med workshoppen vil ofte være en special event. Hvis et sted har for vane at veksle mellem DJ's er det ikke en special event hver gang der er en ny tango-DJ, hvorimod det kunne være en special event, hvis Tingluti en aften har en anden DJ. Tænk dig om og lad være med at misbruge muligheden!

Begynder intro

Kryds altid begynderintro feltet af, hvis der er en begynderintro i forbindelse med din aktivitet - så vil den blive listet i begynder-intro delen udover de andre steder. Husk at skrive i teksten hvornår begynderintroen foregår.

Gråzoner

Af og til slår kategorierne ikke helt til. Brug da din sunde fornuft og vurder hvilken kategori der vil være mest praktisk. Der kan være forskel på hvor og hvordan de enkelte aktiviteter bliver vist, og hvilken kategori du vælger kan f.eks. afhænge af hvilke modtagere du vil nå. Er kategorien ikke klar, er det endnu mere vigtigt at det af teksten fremgår hvad aktiviteten indeholder. Du må naturligvis ikke kategorisere alle aktiviteter som "festival" bare fordi festivaller bliver vist over hele landet. Med mindre aktiviteten bærer præg af at være en festival og er interessant for tangodansere i hele landet.

Ansvar

Når du indsætter en aktivitet på gotan.dk, får du samtidig et ansvar om at holde informationen opdateret.

Redaktionen forbeholder sig ret til uden varsel at slette eller redigere i uaktuelle indlæg, forkert information eller indlæg som ikke overholder retningslinjerne. Ved gentagen misligholdelse af indlæg, fratages desuden muligheden for at indsætte aktiviteter på hjemmesiden


Ny BrugerGotan er slang for argentinsk tango i et slangsprog, lunfardo, opstået i tangoens fødeby Buenos Aires.Denne side er optimeret til:

?>